ประกัน...อุบัติเหตุรถยนต์..และสัตว์

ใครคิดว่าบนท้องถนน จะมีเฉพาะยวดยานพานะเท่านั้น คุณอาจกำลังมองข้ามผู้ที่เข้ามาร่วมใช้ทางรายอื่น เช่น สัตว์เลี้ยงต่างๆ และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้น บางส่วนก็มีเหตุอันเกี่ยวพันกับเพื่อนร่วมทางที่มิใช่ยวดยานพาหนะเหล่านี้เช่นกัน
อุบัติเหตุจากกรณีที่เกิดการเฉี่ยวชนเข้ากับสัตว์เลี้ยง หรือปศุสัตว์นั้น ผู้ขับขี่หลายท่านยังคงสงสัยว่า จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้หรือไม่ และผู้ขับขี่จะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก หรือค่า Excess หรือไม่ และในขณะเดียวกัน ผู้ขับขี่จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงที่ถูกรถเราเฉี่ยวชนด้วยหรือไม่
อุบัติเหตุทางรถยนต์กับสัตว์นั้น เหมือนว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่หลีกเลี่ยงได้ยากพอสมควร ด้วยเหตุที่ผู้ขับรถตามปกตินั้น ไม่อาจจะคาดเดาอาการ หรืออารมณ์ของสัตว์ได้ แม้ว่าเราจะเห็นสุนัขอยู่บนบาทวิถีแต่ไกลแล้วก็ตาม เราก็ไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่า มันจะเดินลงมาบนถนนหรือไม่ อย่างไร หรือเราจะทราบได้อย่างไรว่า จะมีนกบินมาตัดหน้ารถเราซะเฉยๆ
อุบัติเหตุที่มีสัตว์เข้ามาเกี่ยวข้องจึงมักพบเห็นได้บ่อยครั้ง เช่น การเฉี่ยวชนสุนัข แมว ช้าง ม้า วัว ควาย บนท้องถนน ในกรณีเช่นนี้ การตีความมักเข้าข้างฝ่ายผู้ขับขี่ก่อนเสมอ เนื่องจากตามปกติแล้ว ท้องถนนเองไม่ใช่ที่ทางสำหรับสัตว์เลี้ยง การที่เจ้าของสัตว์ ปล่อยให้สัตว์เข้ามาในเขตที่เป็นถนนหนทางนั้น ย่อมเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้ว ขนาดเราเองจะเข้าไปใช้พื้นถนน โดยไม่อยู่ในยวดยานได้ ก็เฉพาะเวลาจะข้ามถนนเท่านั้น และเรายังต้องข้ามในทางที่จัดไว้โดยเฉพาะด้วย เช่นทางม้าลาย
สำหรับด้านการประกันภัยนั้น หากเรามีประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 อยู่แล้ว ก็ไม่ต้องวิตกกังวลแต่ประการใด หากเกิดความเสียหายขึ้นกับตัวรถ เราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้ โดยจะไม่ถูกหักค่าเสียหายส่วนแรก (Excess) เพราะถือว่า มีคู่กรณีเป็นสัตว์ นอกจากนี้ ทางบริษัทประกันภัยยังอาจเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของสัตว์ได้อีกด้วย
ในทางกลับกัน หากสัตว์ที่เราเฉี่ยวชน เป็นสัตว์ที่อยู่ในความดูแลของเจ้าของมีการระมัดระวังป้องกันอุบัติเหตุอย่างดีแล้ว เช่น เจ้าของสุนัขต้องการพาสุนัขข้ามถนน ก็ใช้วิธีอุ้มสุนัขของตนไว้ หรือใส่สายจูงสุนัข แล้วจึงพาเดินข้ามถนนตรงทางม้าลาย เช่นนี้แล้วหากประสบอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนขึ้น ผู้ขับก็จะมีความผิด ทั้งต้องซ่อมรถยนต์ของตนเอง แล้วยังต้องชนใช้ค่าสินไหมให้เจ้าของสุนัขด้วย

ทั้งนี้ ในกรณีที่ 2 หากได้มีการเอาประกันภัยรถยนต์ไว้แล้ว ก็สามารถที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้เช่นเดียวกันกับในกรณีแรก
นอกจากทั้งสองกรณีที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น อุบัติเหตุยอดนิยมที่มักเกิดในต่างจังหวัดก็คือ การประสบอุบัติเหตุขับรถชนสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัว ควาย เนื่องจากสัตว์ทั้ง 2 ชนิดนี้ เป็นสัตว์เลี้ยงใช้งานที่พบได้ทั่วไป และชาวบ้านมักเลี้ยงไว้ตามท้องทุ่งริมทาง ซึ่งบางครั้งสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ก็หลุดออกมาเดินเปะปะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
ตามปกติแล้ว อุบัติเหตุการเฉี่ยวชน ปศุสัตว์ของชาวบ้านนั้น ยึดหลักการเดียวกันกับการชนสัตว์เลี้ยงทั้ง 2 กรณีข้างต้น คือ เจ้าของปศุสัตว์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลสัตว์เลี้ยงของตนให้อยู่ในสถานที่ ไม่ให้เข้ามาเดินบนถนนหนทาง โดยปราศจากการควบคุม ดังนั้น หากเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนขึ้น ผู้เอาประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยจึงสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าของสัตว์ได้
หลายท่านอาจสงสัยว่า แล้วชาวบ้านจะนำสัตว์เลี้ยงข้ามถนนอย่างไร เพราะจะให้อุ้มวัวข้ามถนนคงไม่ไหวแน่ ครั้นจะจูงวัวทั้งฝูงข้ามไปก็คงบังคับไม่ไหว ตรงนี้เองที่เวลาเราขับรถออกไปตามต่างจังหวัด เราจะเห็นป้ายเตือน เช่น ป้ายข้างทางสีเหลือง มีรูปวัว ควาย อยู่ภายในป้ายเตือนแบบนี้ บ่งบอกว่า ให้ระวังทางข้างหน้าเป็นเขตสัตว์เลี้ยง หรือเป็นเขตที่อาจมีสัตว์เลี้ยงเดินข้ามทาง ถึงตรงนี้ผู้ขับรถต้องเป็นผู้ระมัดระวังอุบัติเหตุเป็นพิเศษ เพราะเรากำลังขับรถเข้าสู่ทางม้าลายของสัตว์เข้าให้แล้ว

มาถึงตรงนี้แล้ว ท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกกรณีข้างต้น หากได้ทำประกันภัยเอาไว้แล้ว ผู้เอาประกันภนัยสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้ โดยจะไม่ถูกหักค่าเสียหายส่วนแรก ส่วนทางบริษัทประกันภัยนั้ จะต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับเจ้าของสัตว์ หรือสามารถเรียกร้องค่าซ่อมรถยนต์คืนจากเจ้าของสัตว์ได้หรือไม่นั้น ก็แล้วแต่กรณีๆ ไป เพราะฉะนั้นเจ้าของรถยนต์ทุกคันจึงควรโอนความเสี่ยงภัยไว้กับบริษัทประกันภัยที่ท่านวางใจจึงเป็นการดีที่สุด

ที่มา : Honda Automobile


Rodthai.com Copyright © 2000. All rights reserved.