รวมรายชื่อบริษัทประกันภัยรถยนต์
บริษัทประกันภัยรถยนต์
ชื่อบริษัท โทรศัพท์ แฟกซ์ ประเภทรถ
บ.กมลสุโกศลประกันภัย จก.

0-2226-2277-88
0-2222-8607-9
0-2224-8373
รถเก๋ง, รถกระบะ
บ.กรุงไทยพานิชประกันภัย จก.

0-2280-5945
0-2281-7400
0-2280-0638
0-2280-1190
รถเก๋ง, กระบะ, van, ตู้
บ.กรุงเทพประกันภัย จก.(มหาชน) 0-2285-8888
0-2677-3777
0-2677-3737-8 รถเก๋ง, กระบะ, van
บ.การ์เดียนประกันภัย(ประเทศไทย) จก. 0-2679-7600 0-2285-6708-9 รถเก๋ง
บ.คิวบีอี ประกันภัย(ประเทศไทย)จก. 0-2651-8780 0-2651-8803-4 รถเก๋ง, กระบะ, van, ตู้
บ.คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย) 0-2670-2100 0-2670-2135-37 รับประกันวินาศภัยทุกประเภท
บ.คุ้มเกล้าประกันภัย จก.(มหาชน)

0-2214-0033
0-2216-2288
0-2216-7776
0-2216-9323
รถเก๋ง, กระบะ, ตู้, van, บรรทุก
บ.เจริญโภคภัณฑ์ประกันภัย จก. 0-2638-3030 0-2638-3020 รถเก๋ง, กระบะ, มอเตอร์ไซค์ ุ
บ.จรัญประกันภัย จก.(มหาชน) 0-2276-1024 0-2275-4919 รถเก๋ง, กระบะ, มอเตอร์ไซค์
บ.ซีจียู ประกันภัย(ไทย) จก. 0-2318-8318
0-2319-1199
0-2318-8550
0-2319-1166
0-2319-1399
รถเก๋ง, กระบะ
บ.ซันน์ประกันภัย(ประเทศไทย) จก. 0-2231-2640 0-2231-2654 รถเก๋ง, กระบะ, บรรทุก
บ.ไทยศรีซูริคประกันภัย จก.

0-2439-4800
0-2439-7505
0-2439-4840
0-2439-5777
รถเก๋ง, กระบะ, บรรทุก
บ.เทเวศน์ประกันภัย จก.(มหาชน)

0-2280-0985-96
0-2280-0399
0-2281-2445
รถเก๋ง, กระบะ, ตู้
บ.ไทยพาณิชย์ประกันภัย จก.(มหาชน)

0-2638-0100-33
0-2236-5987-9
0-2236-5990

รถเก๋ง, กระบะ, มอเตอร์ไซค์
บ.ไทยเจริญประกันภัย จก.(มหาชน) 0-2237-7700 0-2235-5490 รถเก๋ง, กระบะ, ตู้
บ.ไทยประกันภัย จก.(มหาชน) 0-2652-2880 0-2652-2870-2 รถเก๋ง, กระบะ
บ.ไทยพัฒนาประกันภัย จก.

0-2235-0300-9
0-2235-7881-2
0-2236-5590

รถเก๋ง, กระบะ, มอเตอร์ไซค์
บ.ทิพยประกันภัย จก.(มหาชน)

0-2248-0059 0-2248-7849-50
0-2248-7873
รถเก๋ง, กระบะ, ตู้
บ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จก.(มหาชน)

0-2630-9055
0-2630-9111
0-2237-4621
0-2237-4624
รถเก๋ง, กระบะ
บ.ไทยประสิทธิประกันภัย จก.

0-2236-0035
0-2236-8635-8
0-2236-1376
0-2236-3160
รถเก๋ง, กระบะ, van, ตู้, มอเตอร์ไซค์
บ.ไทยสมุทรประกันภัย จก.

0-2234-7020
0-2234-7227
0-2238-4158
0-2238-4167
รถเก๋ง, กระบะ
บ.ธนวัฒน์ประกันภัย จก. 0-2237-3870-4 0-2237-1006-7 รถเก๋ง, กระบะ, ตู้
บ.ธนชาติประกันภัย จก. 0-2661-7999 0-2661-7333 รถเก๋ง, กระบะ
บ.นำสินประกันภัย จก. (มหาชน)

0-2911-4567
0-2911-4488
0-2911-4477

รถเก๋ง, กระบะ, ตู้, บรรทุก
บ.นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ จก.


0-2245-9803
0-2245-9811
0-2245-9980-1
0-2246-1351


รถเก๋ง, กระบะ

บ.นารายณ์สากลประกันภัย จก. 0-2953-1234 0-2953-1088-9 รถเก๋ง, กระบะ, บรรทุก
บ.นวกิจประกันภัย จก.(มหาชน) 0-2636-7900 0-2636-7997 รถเก๋ง, กระบะ, ตู้, บรรทุก, มอเตอร์ไซค์, ขุดเจาะ (ประเภท 1 เท่านั้น)
บ.นิวแฮมพ์เซอร์ อินชัวรันซ์ จก.0-2634-8888
0-2638-7423

0-2236-9357
0-2236-1208
0-2236-1210
0-2236-6422
รถเก๋ง, กระบะ


บ.บางกอกสหประกันภัย จก.(มหาชน)

0-2238-4111
0-2233-6920
0-2237-1856
0-2236-7861
รถเก๋ง, กระบะ
บ.ประกันภัยศรีเมือง จก. 0-2266-7468-77 0-2238-1591-2 รถเก๋ง, กระบะ, บรรทุก, ตู้, มอเตอร์ไซค์
บ.ประกันคุ้มภัย จก.(มหาชน)


0-2254-7850-9
0-2254-8490
0-2254-6860-6
0-2655-6888
0-2253-3701
0-2253-4222

รถเก๋ง, กระบะ, มอเตอร์ไซค์

บ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จก.(มหาชน)


0-2248-0900
0-2248-0910
0-2644-6400
0-2248-4575
0-2248-4975
0-2248-4406
รถเก๋ง, กระบะ, ตู้, บรรทุก

บ.ประกันภัยสากล จก. 0-2658-1919
0-2254-7861
0-2254-7881
0-2255-5679
รถเก๋ง, กระบะ, บรรทุก (ไม่เกิน 4 ล้อ)
บ.พาณิชย์การประกันภัย จก. 0-2440-0004 0-2440-1504 รถเก๋ง, กระบะ, ตู้, บรรทุก
บ.พัชรประกันภัย จก. 0-2658-6058 0-2658-6021-2 รถเก๋ง, ตู้, บรรทุก
บ.ไพบูลย์ประกันภัย จก. 0-2246-9635-54 0-2246-9660-1 รถเก๋ง, กระบะ, ตู้
บ. พระนครธนบุรีประกันภัย จก.

0-2221-2627
0-2221-4319
0-2226-1687

รถเก๋ง, กระบะ, บรรทุก
บ.พุทธธรรมประกันภัย จก. 0-2910-7450-69 0-2910-7488-89 รถเก๋ง, กระบะ, ตู้, บรรทุก, พ่วง
บ.ไพศาล ประกันภัย จก. 0-2634-8888 0-2236-1208
0-2236-6422
รถส่วนบุคคลทุกประเภท
บ.เมืองไทยประกันภัย จก. 0-2693-3456 0-2693-2766 รถเก๋ง, กระบะ, ตู้, บรรทุก, พ่วง
บ.โรยัลแอนด์ซํนอัลลายแอนซ์ประกันภัย จก. 0-2207-0266-85 0-2207-0575-6 รถเก๋ง, กระบะ
บ.ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จก.

0-2322-3000-49 0-2321-8432
0-2322-3049
รถทุกประเภท
บ.วชิระธนสินประกันภัย จก.

0-2207-0535
0-2207-0549
0-2207-0550
รถเก๋ง, กระบะ, van
บ.วิริยะประกันภัย จก. 0-2641-3500-80
0-2223-0996
0-2641-3581 รถทุกประเภท
บ.วิธสินประกันภัย จก. 0-2677-3999 0-2677-3978-9 รถเก๋ง,กระบะ,ตู้
บ.ศรีอยุธยาประกันภัย จก.(มหาชน) 0-2263-0335 0-2263-0589 รถเก๋ง, กระบะ
บ.สยามซิตี้ อินชัวรันส์ จก.

0-2267-1110
0-2267-1010
0-2267-1112-3

รถเก๋ง, กระบะ, ตู้
บ.สินทรัพย์ประกันภัย จก.

0-2541-5050
0-2541-5180
0-2541-5170
0-2541-5888
รถเก๋ง,กระบะ,ตู้
บ.สามัคคีประกันภัย จก.(มหาชน) 0-2955-0100-29 0-2955-0150-1 รถเก๋ง,กระบะ, ตู้
บ.สินมั่นคงประกันภัย จก.(มหาชน)

0-2379-3140
0-2379-3136
0-2731-6590
0-2731-6604
รถทุกประเภท
บ.ส่งเสริมประกันภัย จก. 0-2235-2510-9 0-2237-0808 รถเก๋ง, กระบะ, บรรทุก, พ่วง
บ.สหมงคลประกันภัย จก.


0-2223-2015
0-2223-2019
0-2221-4373
0-2225-1623


ถเก๋ง, กระบะ, van

บ.สหวัฒนาประกันภัย จก. 0-2662-7000-9 0-2662-7010 รถทุกประเภท
บ.แอ็กซ่าประกันภัย จก.(มหาชน)

0-2285-6385
0-2285-6376-81
0-2285-6383

รถเก๋ง ( ประเภท 1 ไม่เกิน 5 ปี)

บ.แอ๊ดวานซ์ อินชัวรันส์ จก. 02-648-3713. 081-803-0202 ประกันภัยรถยนต์ ทุกประเภท
บ.เอราวัณประกันภัย จก.

0-2224-0056
0-2226-6270-6
0-2221-1390

รถเก๋ง,กระบะ
บ. อาคเนย์ประกันภัย จก.
0-2236-7614   รถเก๋ง, กระบะ
บ.เอ็กซ์เปอร์ตประกันภัย จก.

0-2274-9794-6
0-2277-1972
0-2277-3882

รถทุกประเภท
บ.เอเชียสากลประกันภัย จก.0-2221-0181-2
0-2223-2020-1
0-2622-4020-24
0-2222-4445
0-2225-3240รถเก๋ง, กระบะ, บรรทุก


บ.โอสถสภาประกันภัย จก. 0-2732-3671-4 0-2374-4070 รถเก๋ง, กระบะ
บ. อินชัวร์โบรกเกอร์ จก.
(www.ibcbroker.net)
0-2702-9000 0-2702-8000 รถเก๋ง , รถกระบะ, รถบรรทุก6ล้อ ,10ล้อ รถพ่วง
บ.อินทรประกันภัย จก.(มหาชน)

0-2247-9261
0-2247-6570
0-2247-9260
0-2246-5030
รถเก๋ง, กระบะ
อู่วิชัยยนต์ 0-2322-6137-8 - ทุกชนิด
คิงส์โบรกเกอร์ จำกัด 0-2915-3105-6
0-2719-4327
081-3509495
0-2375-2059
- รถเก๋ง , รถจักรยานยนต์


 Rodthai.com Copyright © 2000. All rights reserved.
รถเก่า
ข้อมูลรถมือสอง

รถใหม่
ราคารถใหม่ทุกยี่ห้อ และ
ผู้จำหน่ายทั่วประเทศเช่ารถ
รถยนต์ & รถตู้
รถโดยสาร


เช่าซื้อ
ข้อมูลบริษัทที่ให้บริการ
เช่าซื้อรถยนต์
ซ่อมบำรุง
ซ่อมเครื่อง
บริการระบบไฟเครื่องเสียง
บริการล้อ เบรก ช่วงล่าง
เบาะและประทุน
บริการเคาะและพ่นสี
ประดับยนต์
อื่นๆ
ร้านอะไหล่
อะไหล่ใหม่
เซียงกงจุฬา
เซียงกงหลักสี่
เซียงกงบางนาตราด
เซียงกงรังสิต
เซียงกงอื่นๆ
ประกันรถ
ข้อมูลบริษัทรับบริการ
ประกันภัยรถยนต์


เกี่ยวกับรถไทย

แผนที่เว็บไซต์
Video Presentation